Jak funguje spolupráce

Při zahájení si nejprve vyjasníme očekávaný rozsah. U malé firmy většinou stačí jedna schůzka s pověřenou osobou (např. majitelem), na které se zjistí obecné informace o oboru firmy, způsobu poskytování služeb, využívaných systémech a typech dat, která firma uchovává. U větší firmy bývá potřeba se sejít se zástupci jednotlivých oddělení a následně vypracovat alespoň základní analýzu dodávaných služeb a součinností jednotlivých oddělení. Samozřejmostí je zadokumentování těchto informací v písemné formě.

V dalším kroku probíhá vlastní analýza, při které se získávají konkrétní informace o nakládání s daty. Tyto informace se získávají jak od pracovníků, tak i při práci se systémy (např. simulace objednávky služeb). Výstupem analýzy je revizní dokument s popisem stavu a seznamem bodů, které vyhovují směrnici a bodů, na které je třeba se zaměřit včetně obecných doporučení pro řešení standardních pochybení.

V případě zájmu následuje další část, ve které Vám můžeme pomoct implementovat doporučená řešení.

Součástí dodávky je dokumentace celého zhodnocení, jednotlivých nálezů a případných náprav, dále pak interní směrnice, sepsaná pro konkrétního klienta a jeho zaměstnance, standardizované formuláře (žádost o výmaz, žádost o opravu, odvolání souhlasu, apod.) a v neposlední řadě i tzv. seznam činností zpracování, kde se inventarizuje veškeré nakládání s daty.

U malé firmy zabere celý proces maximálně pár dní.

V průběhu práce je naprosto klíčová součinnost klienta. Bez nadsázky platí, že čím lepší spolupráce, tím kvalitnější bude výstup. Ze strany dodavatele samozřejmě zaručujeme jak profesionální přístup, tak i mlčenlivost, pro kterou lze v případě potřeby sepsat i dohodu.