Ceník

S ohledem na rozmanitost podnikajících subjektů se cena stanovuje dle rozsahu a komplexnosti každé zakázky. Nicméně alespoň pro představu – ve firmě o 10-40 zaměstnancích, se dají očekávat náklady cca 20-25 tisíc korun (dvě informativní schůzky včetně cesty do sídla, provedení analýzy a sepsání revizního dokumentu, sepsání interní směrnice, příprava standardizovaných formulářů a výroba inventáře činností zpracování). Zmíněná cena je pouze orientační.