Domů

Potřebujete pomoct s GDPR? Chcete zjistit zda a do jaké míry se Vás GDPR týká? Potřebujete zanalyzovat Vaše systémy a procesy a identifikovat místa, která patří do regulované oblasti a je nutné jim věnovat pozornost?

Nabízíme odborný průzkum a následné strukturované vyhodnocení (audit) Vašich systémů a procesů ve vztahu k GDPR a v případě zájmu i návrh a implementaci příslušných opatření.

Rozsah analýz se pohybuje od zběžného zhodnocení malých systémů až po detailní analýzu větších celků včetně návaznosti na firemní procesy. V případě zájmu lze poskytnout i obecnou konzultaci a informace k této problematice.

Na trhu jsou k dispozici nabídky software, který Vám „vyřeší veškeré problémy s GDPR“. Tyto nabídky často sledují pouze zájem výrobce prodat co největší počet licencí bez ohledu na potřeby daného klienta. Samotný software Vám s GDPR neporadí.

Pokud máte zájem, pošlete nezávaznou poptávku.