Co je GDPR

GDPR dle definice na EUR-Lex (přístup k právu Evropské unie):

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP).

Na stejném webu je k dispozici i celé znění směrnice v českém jazyce.

Obecně se jedná o opatření k ochraně osobních údajů, aby se zabránilo jejich využívání bez souhlasu dotčeného subjektu.

Zjednodušený popis je k dispozici i na Wikipedii, na tomto odkazu.